ProSystem OÜ on 2002. a. asutatud elektripaigaldiste projekteerimise ja ehitusega tegelev ettevõte.
Meie tegevus hõlmab tugev- ja nõrkvoolupaigaldiste projekteerimist ja ehitust A ja B pädevuspiirkonnas.
Ettevõtte eesmärk on pakkuda klientidele elektri- ja sidevaldkonna täislahendusi, alates projektidest lõpetades kasutusvalmis paigaldistega.
Kõrgendatud elektriohu tõttu reguleerib elektritööd Eesti Vabariigis Elektriohutusseadus (RTI, 18.06.2002, 49, 310). Elektritööde teostamiseks on ProSystem OÜ registreeritud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Majandustegevuse Registris (MTR) registreeringuga EL10859120-0001.

      


Oma senise tegevusega oleme saavutanud klientidega meeldiva koostöö ja teeme kõik endast oleneva, et võita ka tulevaste klientide usaldus. Meie teenuste tellijateks on nii Eestis tegutsevad ettevõtted kui ka eraisikud. Suurimateks tellijateks on ehitusettevõtted.
Oleme suurte kogemustega ja kiirelt arenev ettevõte, kes suudab pakkuda tööde kvaliteetset teostust, kokkulepitud tähtaegadest kinnipidamist, paindlikkust ja konkurentsivõimelist hinda.