• Uute elektriseadmete projekteerimine, ehitus ja käit korter- ja eramajades, büroo- ja tootmisruumides.
  • Elektripaigaldiste rekonstrueerimine.
  • Vanalt pingesüsteemilt 3x220V uuele pingele 3x230/400V ülemineku täislahenduste pakkumine.
  • Elektripaigaldiste kontrollmõõtmised.
  • Õhuliinide ja maakaabelliinide projekteerimine ja paigaldus.
  • Ajutiste elektriliinide ehitus.
  • Alajaamade projekteerimis-, ehitus- ja hooldustööd.
  • Tänavavalgustuse ja sidekanalisatsiooni projekteerimine, ehitus ja käit.
  • Videovalve- ja sidesüsteemide projekteerimine, ehitus ja käit.
  • Projekteerime seadmete automaatse juhtimise süsteeme eramajadele.